O nama

Elektroistok projektni biro d.oo. opredeljen je da stalno unapređuje kvalitet svojih usluga, kako bi obezbedio da korisnici njegovih usluga permanentno rangiraju privredno društvo kao jednu od najboljih organizacija koje se bave projektovanjem, konsultantskim uslugama u oblasti elektroenergetskih postrojenja visokog napona i dalekovoda kao i telekomunikacionih objekata i sistema i zaštitite životne sredine. 

U tom cilju Elektroistok Projektni biro d.o.o. permanentno usavršava sistem upravljanja kvalitetom. Sistem upravljanja kvalitetom usaglašen je sa stavovima ISO standarda i podstiče efikasnije , efektivnije i pouzdano zadovoljavanje zahteva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga kao i svih zaposlenih u privrednom društvu.

Poslovodstvo društva organizuje i stalno prati, preispituje i usmerava aktivnosti svih organizacionih delova, službi i pojedinaca kako bi ova politika kvaliteta bila u potpunosti ostvarivana na  svakom radnom zadatku.  U tom smislu, obaveza poslovodstva je da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa utvrđenom politikom kvaliteta, da jasno prepoznaju svoje zadatke i odgovornosti na ostvarivanju te politike kroz svakodnevne aktivnosti i da budu maksimalno motivisani za postizanje njenih ciljeva.

Utvrđena politika kvaliteta u okviru privrednog društvaje predmet stalnog preispitivanja od strane poslovodstva, koje je i obavezno da politiku kvaliteta sprovodi i neprekidno usavršava, prilagođava promenama u poslovnom i društvenom okruženju, kao i da tako usavršenu i prilagođenu politiku kvaliteta efikasno sprovodi uz pomoć Sistema menadžmenta kvalitetom.