Reference

„Elektroistok–Projektni biro“ se može pohvaliti referenc listom sa  preko 2.400 projekata, odnosno 6.500 svesaka tokom perioda od 1958. godine do danas. U poslednjim godinama Biro godišnje izradi i isporuči preko 800 svesaka projektne dokumentacije što ga čini jednim od lidera i najbitnijih projektnih biroa u oblasti elektroenergetike u celom regionu

 

 Referenc lista Sektora za projektovanje  trafostanica

 Referenc lista Sektora za projektovanje dalekovoda

 

Elektroistok - Kopirnica

Seepex
TS 400/110kV Beograd 20
TS 400/110kV Vranje 4