Reference

Elektroistok Projektni biro se može pohvaliti referenc listom sa preko 3 200 projekata, odnosno 10 745 svezaka tokom perioda od 1958. godine do danas. U poslenjim godinama Biro godišnje izradi i isporuči preko 2700 štampanih primeraka projektne dokumentacije što ga čini jednim od lidera i najboljih projektnih biroa u oblasti energetike u celom regionu.

 Referenc lista Sektora za projektovanje  trafostanica

 Referenc lista Sektora za projektovanje dalekovoda

Elektroistok - Kopirnica

Seepex
TS 400/110kV Beograd 20
TS 400/110kV Vranje 4