Kvalifikaciona struktura

Poslovna politika preduzeća u domenu zaposlenosti bazirana je na potrebama sagledanim za uspešno izvršenje planiranih poslova iz programa rada i usluga PD.

Ukupan broj zaposlenih u PD „Elektroistok-projektni biro“ Beograd iznosi 44 и 3 dodatno radno angažovanih licа po drugim osnovama.