Kvalifikaciona struktura

Poslovna politika preduzeća u domenu zaposlenosti bazirana je na potrebama sagledanim za uspešno izvršenje planiranih poslova iz programa rada i usluga PD.

Ukupan broj zaposlenih prema proceni stanja 31.12.2016. u PD Projektni biro iznosi 51, od toga 44 na neodređeno vreme i 7 na određeno vreme, a prema sledećoj kvalifikacionoj i polnoj strukturi: