Organizaciona struktura

Sektor za projektovanje transformatorskih stanica

- Sektor za projektovanje transformatorskih stanica organizovan je u dva odeljenja - Ova dva odeljenja bave se projektovanjem i rekonstrukcijom trafo stanica, ugradnjom visokonaponske opreme, zamenama zaštite, pripremom objekata za daljinsko upravljanje, izradom tenderske dokumentacije kao i davanjem tehničke podrške Pogonima prenosa, Centru za Investicije i Pogonu Tehnika JP EMS.

Sektor za projektovanje dalekovoda 

 - Odeljenje za projektovanje dalekovoda organizovano je u dva odeljenja - elektro deo bavi se projektovanjem dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, izradom projekata nejednakih nogu za dalekovode, izradom tenderske dokumentacije, sanacijom stubnih mesta itd, kao i davanjem tehničke podrške Pogonima prenosa, Centru za Investicije i Pogonu Tehnika JP EMS.

 - Geodetsko odeljenje bavi se snimanjem i izradom podloga i geodetskih planova, snimanjem i izradom podloga za investiciono tehničku dokumentaciju za dalekovode i trafostanice, elaborata eksproprijacije za dalekovode i trafostanice, katastar nadzemnih i podzemnih vodova i objekata , određivanjem kota, koordinata, visine ugiba niskih provodnika, praćenjem klizišta, sanacijom stubova kao i davanjem tehničke podrške Pravnoj službi Osnivača JP Elektromreža Srbije.

Sektor za projektovanje građevinskih objekata

Sektor za projektovanje građevinskih objekata bavi se projektovanjem stubova dalekovoda, portala, nosača visokonaponskih aparata, poslovnih zgrada, komandno-pogonskih zgrada, projektovanjem kada transformatora, sanacijom i adaptacijom zgrada, stubova, izradom tenderske dokumentacije, projektovanjem trafostanica i svim ostalim građevinskim i arhitektonskim poslovima, zatim izradom potrebne dokumentacije iz oblasti geologije, kao i davanje tehničke podrške Pogonima prenosa, Centru za Investicije i Pogonu Tehnika JP EMS.

Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove

Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove je zadužen za finansijsku operativu, kadrovske poslove, poslove vezane za računarsku mrežu, arhivu – kopirnicu i vozni park.