Квалификациона структура

Пословна политика предузећа у домену запослености базирана је на потребама сагледаним за успешно извршење планираних послова из програма рада и услуга ПД.

Укупан број запослених у ПД „Електроисток-пројектни биро“ Београд износи 44 и 3 додатно радно ангажованих лица по другим основама.