Квалификациона структура

Пословна политика предузећа у домену запослености базирана је на потребама сагледаним за успешно извршење планираних послова из програма рада и услуга ПД.

Укупан број стално запослених према процени стања 31.12.2016. у ПД Пројектни биро износи 51, од тога 44 на неодређено време и 7 на одређено време, а према следећој квалификационој и полној структури: