Референце

Електроисток Пројектни биро се може похвалити референц листом са преко 2 400 пројеката, односно 6 500 свесака током период од 1958. године до данас. У послењим годинама Биро годишње изради и испоручи преко 800 свесака пројектне документације што га чини једним од лидера и најбољих пројектних бироа у области енергетике у целом региону.

 

Референц листa Сектора за пројектовање трафо станица

Референц листa Сектора за пројектовање далековода

 

Електроисток - Копирница

Seepex
ТС 400/110 kV Београд 20
ТС 400/110 kV Врање 4