Добродошли

Добродошли на интернет портал привредног друштва  ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО д.о.о, чији је оснивач „Електромрежа Србије“ A.Д. Делатност друштва  ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО д.о.о, је усмерена на послове и пројекте из домена енергетике и телекомуникационих система, што је означено и у пуном називу предузећа.

„Електроисток–Пројектни биро“ д.о.о. располаже сопственим капацитетима лиценцираних пројектаната различитих профила специјализованим да у области електроенергетике самостално изради у целости комплетну документацију. Кадрови „Електроисток–Пројектни биро“ д.о.о. имају преко 60 пројектантских и извођачких лиценци Инжењерске коморе Србије разних профила које се свакодневно допуњују, као и уверења о положеним стручним испитима Министарства рударства и енергетике.

Привредно друштво “Електроисток – пројектни биро“ д.о.о. Београд је један од најзначајнијих пројектних бироа у области електроенергетике на највишим напонским нивоима на простору бивше СФРЈ. Значајна је чињеница да је “Електроисток – пројектни биро“ д.о.о. Београд један од неколицине великих пројектних бироа који је упркос свим потешкоћама у претходном периоду успео да одржи високо стручне кадрове на окупу уз константан одрживи раст и развој.