Контакт

Назив фирме:  “Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система Електроисток–Пројектни биро д.о.о. Београд”

Адреса:  Београд, Ровињска бр. 14

Тел: +381 11 3043504

Факс: +381 11 3043510

Е-маил: office@eipb.rs

 

 

Претежна делатност: 7112

Облик организовања: Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 20055871

Регистарски број: 80365/2005

ПИБ: 103937872

ПДВ: 195990970