Zoran Čokaš

 Diplomirani ekonomista Zoran Čokaš od sredine marta je na čelu  zavisnog privrednog društva Elektroistok Projektni biro, registrovanog za pružanje usluga za potrebe Osnivača, JP EMS, na poslovima projektovanja i izgradnje elektroprenosnih objekata, dalekovoda i trafostanica.

Privredno društvo iz godine u godinu povećava obim usluga, a direktor Čokaš za specijalno izdanje lista EMS govori o promenama i pozitivnim pokazateljima poslovanja u prethodnom periodu: 

- Dolaskom na čelo renomiranog privrednog društva, koristeći iskustvo rada sa ekspertima iz različitih oblasti, zasnovao sam koncept rada i ophođenja na pravičnom odnosu prema svim kadrovima Biroa. Imajući na umu da su stručni kadrovi, sa svojim znanjem i iskustvom, najvredniji deo Elektroistok Projektnog biroa, presudno je bilo očuvanje kolektiva u celini. Zalažem se za atmosferu kolektivnog duha, prenos znanja i iskustava iskusnijih inženjera mlađim kolegama, kao i za razvijanje individualnih kompetencija svakog zaposlenog.

Direktor Čokaš nas upoznaje i sa organizacijom i strukturom Privrednog društva: - Elektroistok Projektni Biro ima Sektor za projektovanje transformatorskih stanica, koji se bavi projektovanjem i rekonstrukcijom trafo stanica, ugradnjom visokonaponske opreme, zamenama zaštite, pripremom objekata za daljinsko upravljanje, izradom tenderske dokumentacije, zatim Sektor za projektovanje dalekovoda sa Odeljenjem za projektovanje dalekovoda i Geodetskim odeljenjem, kao i Sektor za projektovanje građevinskih objekata, koji se bavi se projektovanjem stubova dalekovoda, portala, nosača visokonaponskih aparata, izradom projekata nejednakih nogu stubova, projektovanjem kada transformatora, sanacijom stubova, objekata, izradom tenderske dokumentacije, projektovanjem trafostanica i svim ostalim građevinskim i arhitektonskim poslovima. EMS u svakom trenutku može se osloniti na na kompletnu tehničku podršku, što je od posebnog značaja  pogonima prenosa, Centru za investicije i Sektoru Tehnika. Birou saradnja sa ekpertima iz EMS-a predstavlja zadovoljstvo.

Obim poslova se povećava iz dana u dan i prati realizaciju planova Osnivača na tekućem održavanju objekata prenosne mreže, na rekonstrukcijama i revitalizaciji transformatorskih stanica i dalekovoda najvišeg napona, kao i na gradnji novih objekata. Zoran Čokaš nabraja ističe da su stručnost i višedecenijsko iskustvo u projektovanju dalekovoda i transformatorskih stanica najvišeg nivoa prepoznati i van granica naše zemlje: 

Годишње „Електроисток–Пројектни биро“ изради и испоручи преко 800 свесака пројектне документације што га чини једним од лидера и најбитнијих пројектних бироа у области електроенергетике на нашим просторима.

- Projektni biro je poželjan partner i najvećim stranim firmama koje rade na našim prostorima. Sarađivali smo sa brojnim domaćim preduzećima, kao što su Elektrovojvodina, EDB, Centar Kragujevac, Jugoistok Niš, Energomontaža, Energoprojekt i JP Kolubara, a  od inostranih partnera tu su Elektroprenos i ELNOS iz Banjaluke, Halcrow iz Velike Britanije, Siemens... U narednom periodu očekujemo da se, osim ispunjenjavanja zahteva Osnivača, još više dokažemo u inostranstvu. Uz to, prošle godine je uveden sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008 koji se uspešno primenjuje.

- Moj lični doprinos ogleda se u tome da svakodnevno budu obezbeđeni adekvatni infrastrukturalni, kao i materijalni uslovi za rad i egzistenciju renomiranog privrednog društva, - kaže direktor Zoran Čokaš. - Ukoliko je suditi o rezultatima kroz finansijke pokazatelje, koji se determinišu kroz celokupnu racionalizaciju i optimizaciju svih procesa, moglo bi se reći da su mere sprovedene u Birou veoma uspešne. Uprkos mnogobrojnim objektivnim teškoćama, profit društva ima značajan porast u odnosu na prethodni period, što je meni kao diplomiranom ekonomisti transparentno vidljivo. Ono što nije moguće iskazati kroz finansijske pokazatelje je celokupna podrška kolektiva Biroa čiji rad i svakodnevno zalaganje mogu služiti za primer.

- Želja mi je da Elektroistok Projektni biro u budućnosti bude jedan od primera u „Projektu nacionalnog očuvanja kvalitetnog inženjerskog kadra“ koji će omogućiti generacijama budućih stasalih inženjera da radi i živi u našoj zemlji, kao i da se konstantno profesionalno razvija, - zaključuje Čokaš.