Зоран Чокаш

 Дипломирани економиста Зоран Чокаш од средине марта је на челу  зависног привредног друштва Електроисток Пројектни биро, регистрованог за пружање услуга за потребе Оснивача, ЈП ЕМС, на пословима пројектовања и изградње електропреносних објеката, далековода и трафостаница.

 Привредно друштво из године у годину повећава обим услуга, а директор Чокаш за специјално издање листа ЕМС говори о променама и позитивним показатељима пословања у претходном периоду: 

- Доласком на чело реномираног привредног друштва, користећи искуство рада са експертима из различитих области, засновао сам концепт рада и опхођења на правичном односу према свим кадровима Бироа. Имајући на уму да су стручни кадрови, са својим знањем и искуством, највреднији део Електроисток Пројектног бироа, пресудно је било очување колектива у целини. Залажем се за атмосферу колективног духа, пренос знања и искустава искуснијих инжењера млађим колегама, као и за развијање индивидуалних компетенција сваког запосленог.

Директор Чокаш нас упознаје и са организацијом и структуром Привредног друштва: - Електроисток Пројектни Биро има Сектор за пројектовање трансформаторских станица, који се бави пројектовањем и реконструкцијом трафо станица, уградњом високонапонске опреме, заменама заштите, припремом објеката за даљинско управљање, израдом тендерске документације, затим Сектор за пројектовање далековода са Одељењем за пројектовање далековода и Геодетским одељењем, као и Сектор за пројектовање грађевинских објеката, који се бави се пројектовањем стубова далековода, портала, носача високонапонских апарата, израдом пројеката неједнаких ногу стубова, пројектовањем када трансформатора, санацијом стубова, објеката, израдом тендерске документације, пројектовањем трафостаница и свим осталим грађевинским и архитектонским пословима. ЕМС у сваком тренутку може се ослонити на на комплетну техничку подршку, што је од посебног значаја  погонима преноса, Центру за инвестиције и Сектору Техника. Бироу сарадња са екпертима из ЕМС-а представља задовољство.

Обим послова се повећава из дана у дан и прати реализацију планова Оснивача на текућем одржавању објеката преносне мреже, на реконструкцијама и ревитализацији трансформаторских станица и далековода највишег напона, као и на градњи нових објеката. Зоран Чокаш набраја истиче да су стручност и вишедеценијско искуство у пројектовању далековода и трансформаторских станица највишег нивоа препознати и ван граница наше земље: 

Годишње „Електроисток–Пројектни биро“ изради и испоручи преко 800 свесака пројектне документације што га чини једним од лидера и најбитнијих пројектних бироа у области електроенергетике на нашим просторима.

- Пројектни биро је пожељан партнер и највећим страним фирмама које раде на нашим просторима. Сарађивали смо са бројним домаћим предузећима, као што су Електровојводина, ЕДБ, Центар Крагујевац, Југоисток Ниш, Енергомонтажа, Енергопројект и ЈП Колубара, а  од иностраних партнера ту су Електропренос и ЕЛНОС из Бањалуке, Халцроw из Велике Британије, Сиеменс... У наредном периоду очекујемо да се, осим испуњењавања захтева Оснивача, још више докажемо у иностранству. Уз то, прошле године је уведен систем менаџмента квалитета ИСО 9001:2008 који се успешно примењује.

- Мој лични допринос огледа се у томе да свакодневно буду обезбеђени адекватни инфраструктурални, као и материјални услови за рад и егзистенцију реномираног привредног друштва, - каже директор Зоран Чокаш. - Уколико је судити о резултатима кроз финансијке показатеље, који се детерминишу кроз целокупну рационализацију и оптимизацију свих процеса, могло би се рећи да су мере спроведене у Бироу веома успешне. Упркос многобројним објективним тешкоћама, профит друштва има значајан пораст у односу на претходни период, што је мени као дипломираном економисти транспарентно видљиво. Оно што није могуће исказати кроз финансијске показатеље је целокупна подршка колектива Бироа чији рад и свакодневно залагање могу служити за пример.

- Жеља ми је да Електроисток Пројектни биро у будућности буде један од примера у „Пројекту националног очувања квалитетног инжењерског кадра“ који ће омогућити генерацијама будућих стасалих инжењера да ради и живи у нашој земљи, као и да се константно професионално развија, - закључује Чокаш.